De inbeslaggenomen hond

Natuurlijk is het niet de bedoeling dat jouw hond bijt. Laat staan dat hij betrokken raakt bij een dodelijk bijtincident. Toch hoor je het helaas vaak. Daarom is het belangrijk dat mensen goede voorlichting krijgen over hondengedrag en bij gedragsproblemen bijtijds een hondengedragstherapeut inschakelen. Maar wat nou als er onverhoopt toch een bijtincident heeft plaatsgevonden? Dan kan het zo zijn dat jouw hond door de politie in beslag genomen wordt.

Dit kan gebeuren aan de hand van een aangifte maar ook op last van de politie zelf. Daarnaast kan de officier van justitie of de gemeente daar opdracht toe geven. Als de gemeente daar opdracht toe geeft wordt het bestuursrechtelijk afgehandeld. Bij een aangifte die middels het strafrecht afgehandeld wordt, zal de hond in beslag genomen worden door de politie vaak in opdracht van de officier van justitie. Je hond wordt gebracht naar een van de opslaghouders die daarvoor betaald worden door de afdeling Inbeslaggenomen goederen van de RVO. De honden worden in een kennel geplaats en zitten daar vaak voor langere tijd opgesloten en hebben dan weinig tot geen contact met mensen en soortgenoten wat hun gedrag natuurlijk niet ten goede komt. Angstig en agressief gedrag neemt hierdoor alleen maar toe.

De adressen van de opslaghouders zijn geheim. Zo’n opslagperiode kan maanden duren en in de meest gevallen zal er bij je hond een risico-assessment worden afgenomen en zal hij getest worden door een gedragsbioloog bij de Faculteit diergeneeskunde Utrecht. Deze testen pakken zelden gunstig uit voor de hond omdat ze getest worden in een vreemde omgeving zonder dat de eigenaar erbij aanwezig is. De eigenaar wordt verder ook niet bij het onderzoek betrokken.

Wat kun je het beste doen op het moment dat jouw hond inbeslaggenomen is?

Ga na of je hond door het bestuursrecht of het strafrecht inbeslaggenomen is en zorg dat je het proces-verbaal van de politie in je bezit krijgt. Doe nooit afstand van je hond hoe er ook op je ingepraat wordt want in de meeste gevallen teken je hiermee zijn doodsvonnis. Voor justitie kan het doden van een hond waar afstand van gedaan wordt veel geld schelen aan opslagkosten en testkosten. Het allerbelangrijkste is neem een goede advocaat die zich hard maakt voor je hond en ervaring heeft met inbeslaggenomen honden. Een advocaat kan de zaak bespoedigen waardoor een hond wellicht minder lang in de opslag hoeft te blijven. Zonder een goede advocaat red je het vaak niet! De advocaat zal direct contact opnemen met de RVO om te laten weten dat hij aan jouw zaak werkt en dat jij je hond terug wilt en dat de officier van justitie hem niet in de tussentijd moet vervreemden of vernietigen.

Als een hond wordt getest en het advies van de tester is euthanasie dan kan de advocaat proberen om via de officier van justitie daar een andere wending aan te geven. De hond kan bijvoorbeeld voorlopig terug naar de eigenaar waarbij deze optreedt als bewaarder van de hond. Meestal worden er bepaalde voorwaarden verbonden aan het terugplaatsen zoals een cursus en een aanlijngebod. Mocht je advocaat er niet van op de hoogte zijn wijs hem dan op artikel 1.10 van het besluit Houders van Dieren (Wet Dieren) waarin duidelijk omschreven staat dat een hond alleen mag worden gedood vanwege niet te corrigeren gevaarlijke gedragskenmerken. Daar is sprake van als door een deskundige is vastgesteld dat het dier een gevaar voor zijn omgeving oplevert. Bovendien moet dit gevaar niet kunnen worden weggenomen door het volgen van cursussen of trainingen met het dier. In feite betekent het dat er altijd eerst gekeken moet worden of een hond trainbaar is.

Krijg je je hond tijdelijk onder voorwaarden terug houdt je dan ook strikt aan de afspraken. Hiermee voorkom je een eventueel doodsvonnis van je hond. Wat het volgen van een cursus betreft kun je je het beste wenden tot een gediplomeerd gedragstherapeut. Deze kan dan eventueel een second opinion geven of een contra-expertise uitvoeren.

Een hond wordt gezien als een ding.

Het mag duidelijk zijn dat het OM erg achter loopt als het gaat om het toekennen van de intrinsieke waarde van dieren terwijl deze erkenning wel degelijk in de Wet Dieren staat. Zo kan je hond als ding (met mensen kan dat niet) verbeurd verklaard worden door de rechters.  Dat betekent dat hij als voorwerp/bezit niet meer van jou is maar van de staat. De officier van justitie bepaald dan verder over het lot van je hond. Dat kan herplaatsing zijn maar ook kan hij opdracht geven de hond te doden. De officier van justitie hoeft geen rekening te houden met een hoger beroep. Belangrijk is dat je advocaat in zo’n geval snel een kort geding aanspant!

Kort samengevat

Is jouw hond inbeslaggenomen went je dan eerst zo snel mogelijk tot een advocaat. Een advocaat waar ik mee samenwerk en die jarenlange ervaring heeft in dit soort strafrechtelijke zaken is advocaat mr. J. Biemond in Den Haag. Hij zal u daarna doorverwijzen voor een second opinion of training van uw hond.

Heb jij hier interesse in? Vul dan het contactformulier in en je hoort snel van mij.


Op alle door mij geleverde diensten gelden de algemene voorwaarden en het privacybeleid.